आकार
आकारानुसार
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
EL640.480-AG1 ET Lumineq 8.1" IA 640×480 EL 55 Monochrome
EL640.480-AG1 Lumineq 8.1" IA 640×480 EL 55 Monochrome
EL640.480-AG1 ET CC Lumineq 8.1" IA 640×480 EL 55 Monochrome
EL640.480-AG1 AG Lumineq 8.1" IA 640×480 EL 55 Monochrome
EL640.480-AG LVDS Lumineq 8.1" IA 640×480 EL 60 Monochrome
EL640.480-AG LVDS CC Lumineq 8.1" IA 640×480 EL 60 Monochrome
LM8M64 SHARP 8.1" IA 640×240 LCM 80 Color
TM081JDH02 Tianma 8.1" PAD 800×1280 LCM 350 16.7M
LM8M64R SHARP 8.1" IA 640×240 LCM Color
EL640.480-AG1 ET LP PLANAR 8.1" IA 640×480 EL 55 Monochrome
A081VW01 V0 AUO 8.1" GM 800×300 LCM 300 16.7M
LM081HB1T01 SHARP 8.1" IA 640×240 LCM 150 Monochrome
EL640.480-AG1 NE PLANAR 8.1" IA 640×480 EL 55 Monochrome
EL480.60.43 PLANAR 8.1" IA 480×60 EL 125 Monochrome
EL480.60.43 CC PLANAR 8.1" IA 480×60 EL 125 Monochrome
TM081JFH03 Tianma 8.1" PAD 800×1280 CELL 0 16.7M
TM081JYH01 Tianma 8.1" PAD 800×1280 CELL 0
A081VW01 V1 AUO 8.1" GM 800×300 LCM 300 16.7M
TM081JFH01 Tianma 8.1" PAD 800×1280 CELL 0 16.7M
LM081HB1T01B SHARP 8.1" IA 640×240 LCM 150 Monochrome
Top