आकार
आकारानुसार
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
M320QAN01.0 AUO 32.0" DMPC 3840×2160 LCM 350 1.07B
M320QAN01.1 AUO 32.0" DMPC 3840×2160 LCM 350 1.07B
M320DVN01.0 AUO 32.0" DMPC 2560×1440 LCM 300 1.07B
M320QAN01.1 CELL AUO 32.0" DMPC 3840×2160 CELL 0 1.07B
A320AIU41E0 Aptus 32.0" DMPC 3840×2160 LCM 200 1.07B
BRS-320H02 32.0" IA 1920×1080 LCM 2000 1.07B
M320DVN01.0 CELL AUO 32.0" DMPC 2560×1440 CELL 0 1.07B
M320DVN01.2 AUO 32.0" DMPC 2560×1440 LCM 250 1.07B
V320B1-L01 Innolux 32.0" LCTV 1366×768 LCM 500 16.7M
V320B1-L02 Innolux 32.0" LCTV 1366×768 LCM
V320B1-L03 Innolux 32.0" LCTV 1366×768 LCM 500 16.7M
V320B1-L04 Innolux 32.0" LCTV 1366×768 LCM 500 16.7M
V320B1-L05 Innolux 32.0" LCTV 1366×768 LCM 500 16.7M
V320B1-L06 Innolux 32.0" LCTV 1366×768 LCM 400 16.7M
V320B1-L07 Innolux 32.0" LCTV 1366×768 LCM 400 16.7M
V320B1-L08 Innolux 32.0" LCTV 1366×768 LCM
V320B1-L10 Innolux 32.0" LCTV 1366×768 LCM 550 16.7M
QD32WL01 Rev.01 QDI 32.0" LCTV 1366×768 LCM 500 16.7M
V320B1-P01 Innolux 32.0" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
M320DVN01.1 AUO 32.0" DMPC 2560×1440 LCM 300 1.07B
Top