आकार
आकारानुसार
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
LM215WF4-TLG1 LG Display 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
LM215WF3-SLN1 LG Display 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
M215HTN01.1 AUO 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
T215HVN01.1 AUO 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
M215HNE-L30 Innolux 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
M215HGE-L21 Innolux 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
HR215WU1-120 BOE 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
MV215FHM-N30 BOE 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
M215HJJ-L30 Rev.B1 Innolux 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
HR215WU1-210 BOE 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
M215HGE-L23 Innolux 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 200 16.7M
LM215WF3-SLC1 LG Display 21.5" IA 1920×1080 LCM 250 16.7M
LM215WF3-SLS1 LG Display 21.5" IA 1920×1080 LCM 250 16.7M
HM215WU1-500 BOE 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 200 16.7M
M215HJJ-P02 Innolux 21.5" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
M215HTN01.1 CELL AUO 21.5" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
M215HJJ-L30 Rev.C1 Innolux 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
LM215WF3-SLK1 LG Display 21.5" GM 1920×1080 LCM 250 16.7M
HM215WU3-101 BOE 21.5" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
MV215FHB-N40 BOE 21.5" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
Top