आकार
आकारानुसार
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
LTA197B0H0F TOSHIBA 19.7" GM 1280×960 LCM 262K
LQ197V1LC17 SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 260 262K
LQ197V3DZ21 SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 262K
LQ197V3DZ31 SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 450 262K
LQ197V3DZ82 SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 450 16.2M
LQ197V3DZ84 SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 450 16.2M
LQ197V3DZ89 SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 450 16.2M
LQ197V3FZ20S SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 16.7M
LQ197V3FZ50 SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 16.7M
LQ197V3DZ41 SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 500 16.7M
LQ197VC1L17 SHARP 19.7" IA 640×480 LCM 450 262K
LQ197V3DZ81 SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 450 16.7M
LQ197V3DZ69 SHARP 19.7" LCTV 640×480 LCM 500 16.7M
LQ197V3FZ80 Sharp 19.7" TV Sets 640×480 LCM,   a-Si TFT-LCD 262K  
Top