आकार
आकारानुसार
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
G150XG01 V3 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 400 262K/16.2M
AC150XA02 Mitsubishi 15.0" IA 1024×768 LCM 450 262K/16.7M
LQ150X1LW94 SHARP 15.0" GM 1024×768 LCM 300 16.2M
G150XGE-L04 Innolux 15.0" IA 1024×768 LCM 400 262K/16.2M
G150XGE-L05 Innolux 15.0" IA 1024×768 LCM 250 262K/16.2M
G150XG03 V3 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 250 262K/16.2M
G150XVN01.0 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 300 262K/16.2M
G150XTN03.0 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 350 262K/16.2M
G150XG01 V4 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 350 262K/16.2M
G150XG03 V4 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 250 262K/16.2M
G150XG01 V1 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 350 262K/16.2M
G150XTN05.0 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 350 262K/16.2M
G150XTN06.0 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 450 262K/16.2M
G150XTN06.1 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 500 262K/16.2M
G150XTN01.0 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 350 16.2M
AA150XT01 Mitsubishi 15.0" IA 1024×768 LCM 800 262K/16.7M
G150XG01 V0 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 350 262K
G150XVN01.1 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 300 262K/16.2M
LQ150X1LG98 SHARP 15.0" IA 1024×768 LCM 350 16.2M
AC150XA01 Mitsubishi 15.0" IA 1024×768 LCM 450 262K/16.7M
Top