ब्रँड
ब्रँड द्वारे
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
G321EV5B000 SII 4.7" IA 320×240 LCM 130 Monochrome
G242CX5R1AC SII 5.5" IA 240×128 LCM 70 Monochrome
G242CX5R1RC SII 5.5" IA 240×128 LCM 70 Monochrome
G321DX5R1AC SII 6.3" IA 320×200 LCM 70 Monochrome
20QVF0H SII 2.0" HHP 240×320 LCM 350 262K
20QVF1H SII 2.0" HHP 240×320 LCM 350 262K
24QVF1H SII 2.4" HHP 240×320 LCM 350 262K
24QVF2H SII 2.4" HHP 240×320 LCM 300 262K
24QVF1J SII 2.4" HHP 240×320 LCM 300 262K
24QVW1H SII 2.4" HHP 240×320 LCM 350 262K
24QVW2H SII 2.4" HHP 240×320 LCM 350 262K
28QVF1H SII 2.8" HHP 240×320 LCM 350 262K
28QVF2H SII 2.8" HHP 240×320 LCM 350 262K
28QVF1J SII 2.8" HHP 240×320 LCM 300 262K
28QVF2J SII 2.8" HHP 240×320 LCM 300 262K
30WQF0H SII 3.0" HHP 240×400 LCM 450 262K
32WQF0H SII 3.2" HHP 240×400 LCM 450 262K
32NHF0H SII 3.2" HHP 360×640 LCM 300 16.7M
32WVF0H SII 3.2" HHP 480×800 LCM 350 16.2M
35QVW1H SII 3.5" PND 320×240 LCM 450 262K
Top