ब्रँड
ब्रँड द्वारे
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
NL6448BC33-59 NLT 10.4" IA 640×480 LCM 450 262K
NL10276BC24-13 NLT 12.1" IA 1024×768 LCM 400 262K/16.7M
NL6448BC20-18D NLT 6.5" IA 640×480 LCM 400 262K
NL6448BC33-46 NLT 10.4" IA 640×480 LCM 350 262K
NL6448BC33-64 NLT 10.4" IA 640×480 LCM 450 262K
NL8060BC26-27 NLT 10.4" IA 800×600 LCM 400 262K
NL6448BC26-09 NLT 8.4" IA 640×480 LCM 450 262K
NL6448BC33-54 NLT 10.4" IA 640×480 LCM 220 262K
NL6448BC20-08E NLT 6.5" IA 640×480 LCM 300 262K
NL10276BC13-01C NLT 6.5" IA 1024×768 LCM 650 262K/16.7M
NL6448BC26-11 NLT 8.4" IA 640×480 LCM
NL10276BC20-18 NLT 10.4" IA 1024×768 LCM 400 262K/16.7M
NL8060BC21-02 NLT 8.4" IA 800×600 LCM 400 262K/16.7M
NL6448BC33-70F NLT 10.4" IA 640×480 LCM 900 262K
NL10276BC24-19D NLT 12.1" IA 1024×768 LCM 650 262K
NL8060BC31-42 NLT 12.1" IA 800×600 LCM 400 262K
NL8060BC26-35C NLT 10.4" IA 800×600 LCM 800 262K/16.7M
NL6448BC33-70D NLT 10.4" IA 640×480 LCM 450 262K
NL8060BC31-41D NLT 12.1" IA 800×600 LCM 400 262K/16.7M
NL8060BC31-17 NLT 12.1" IA 800×600 LCM 350 262K
Top