ब्रँड
ब्रँड द्वारे
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
NVK176SC001G-C-0000 Neoview Kolon 1.7" SW 132×176 OLED 300 65K/262K
NVK-064SC003F-S Neoview Kolon 1.0" MP3 96×64 OLED 40 65K
NVK-064SC012F-S-0100 Neoview Kolon 0.95" MP3 96×64 OLED 100 65K
NVK-080SC002T-S-0200 Neoview Kolon 1.2" MP3 128×80 OLED 55 262K
NVK-096SC004T-S Neoview Kolon 1.1" MPH 96×96 OLED 40 65K
NVK-128SC008F-S Neoview Kolon 1.5" MP3 128×128 OLED 70 65K
NVK-160SC002F-S-0100 Neoview Kolon 2.0" MP3 128×160 OLED 100 262K
TP241MC01G Neoview Kolon 2.4" MPH 240×320 OLED 140 16.7M
NVK16BSC001G-C-0000 Neoview Kolon 1.7" SB 80×168 OLED 250 262K
Circle-NV1 Neoview Kolon 1.2" SW 128×128 OLED
NVK-160SC004F-S-0000 Neoview Kolon 2.0" MPH 128×160 OLED 100 262K
NVK-080SC004T-S-0000 Neoview Kolon 1.2" MP3 128×80 OLED 80 262K
Top