ब्रँड
ब्रँड द्वारे
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
CM546B1-002 CSOT 5.5" MPH 1080×1920 CELL 0
CM520F1-001 CSOT 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0
ST3151A05-8 CSOT 31.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
ST5461B05-2 CSOT 55" LCTV 1920×1080 CELL 0 16.7M
ST3151A05-9 CSOT 31.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
ST4251B01-1 CSOT 43" LCTV 1920×1080 CELL 0 16.7M
ST2151B01-1 CSOT 21.5" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
ST2751A01-4 CSOT 27.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
ST5461D01-1 CSOT 55" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
ST2751A02-1 CSOT 27.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
TT4851D01-4 CSOT 49" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
ST5461D02-1 CSOT 55" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
ST5461D04-2 CSOT 55" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
ST2751A01-8 CSOT 27.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
ST4761B02-1 CSOT 48" LCTV 1920×1080 CELL 0 16.7M
MT4601B02-1 CSOT 46" LCTV 1920×1080 LCM 350 16.7M
MT5461D01-3 CSOT 55" LCTV 3840×2160 LCM 400 1.07B
MT4851D01-1 CSOT 49" LCTV 3840×2160 LCM 350 1.07B
ST4761B01-5 CSOT 48" LCTV 1920×1080 CELL 0 16.7M
MT3151A05-4 CSOT 31.5" LCTV 1366×768 LCM 300 16.7M
Top