अर्ज
अर्जाद्वारे
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
T320XVN02.G CELL AUO 32.0" TV Sets 1366×768 CELL ,   a-Si TFT-LC 16.7M  
T500QVN03.7 CELL AUO 50" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD, CELL 1.07B  
T550QVN05.7 CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD , CELL  1.07B  
T550QVN05.6 CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 CELL ,   a-Si TFT-LC 1.07B  
T550QVR08.4 CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD , CELL  1.07B  
T550QVN07.C CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD, CELL 1.07B  
T550QVN10.0 CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD , CELL  1.07B  
T430QVN03.H CELL AUO 43" TV Sets 3840×2160 CELL ,   a-Si TFT-LC 1.07B  
T550QVN07.9 CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 CELL ,   a-Si TFT-LC 1.07B  
T500QVN04.0 CELL AUO 50" TV Sets 3840×2160 CELL,   a-Si TFT-LCD 1.07B  
T550QVN07.3 CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD , CELL  1.07B  
T550QVN07.4 CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD, CELL 1.07B  
T430QVN03.J CELL AUO 43" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD , CELL  1.07B  
T430QVN03.7 CELL AUO 43" TV Sets 3840×2160 CELL ,   a-Si TFT-LC 1.07B  
T550QVN07.E CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD, CELL 1.07B  
T650QVN06.3 CELL AUO 65" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD, CELL 1.07B  
T550QVN05.0 CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 CELL ,   a-Si TFT-LC 1.07B  
T550QVR07.1 CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 CELL ,   a-Si TFT-LC 1.07B  
T750QVR01.2 CELL AUO 75" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD, CELL 1.07B  
T550QVR10.3 CELL AUO 55" TV Sets 3840×2160 CELL,   a-Si TFT-LCD 1.07B  
Top