अर्ज
अर्जाद्वारे
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
N116BGE-EA2 Innolux 11.6" NOPC 1366×768 LCM 220 262K
M101NWT2 R2 IVO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
M101NWT2 R1 IVO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
B101AW06 V1 HW0A AUO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
N101LGE-L11 Innolux 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
CLAA101NC05 CPT 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
B116XTN02.3 HW3A AUO 11.6" NOPC 1366×768 LCM 220 262K
B116XW05 V0 AUO 11.6" NOPC 1366×768 CELL 0 262K
N116BGE-L32 Innolux 11.6" NOPC 1366×768 LCM 200 262K
M101NWT4 R3 IVO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
B116XTN02.3 HW0A AUO 11.6" NOPC 1366×768 LCM 220 262K
N101L6-L02 Innolux 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
B101AW06 V0 AUO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
B116XTN02.1 AUO 11.6" NOPC 1366×768 LCM 220 262K
B116XTN04.0 AUO 11.6" NOPC 1366×768 LCM 200 262K
B116XW02 V0 AUO 11.6" NOPC 1366×768 LCM 200 262K
B101AW03 V1 AUO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
B116XTN02.0 AUO 11.6" NOPC 1366×768 LCM 200 262K
B116XTN01.0 HW0A AUO 11.6" NOPC 1366×768 LCM 200 262K
HSD0702FW1-A00 HannStar 7.0" NOPC 1024×600 CELL 0 16.7M
Top