अर्ज
अर्जाद्वारे
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
AM-800480N3TZQW-50H AMPIRE 5.0" Industrial Automotiv 800×480 a-Si TFT-LCD, LCM 16.7M  
AM-800480BDTZQW-00H AMPIRE 4.3" Industrial Automotiv 800×480 a-Si TFT-LCD, LCM 16.2M  
AM-1024600KTMQW-05H AMPIRE 7.0" Industrial Automotiv 1024×600 a-Si TFT-LCD, LCM 16.7M  
AM-1024600KTMQW-03H AMPIRE 7.0" Industrial Automotiv 1024×600 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
AM-800480D1TMQW-00H AMPIRE 8.0" Industrial Automotiv 800×480 a-Si TFT-LCD, LCM 262K/16.7M  
AM-800480R3TMQW-D1H AMPIRE 7.0" Industrial Automotiv 800×480 a-Si TFT-LCD , LCM  262K  
AM-1024600L3HMQW-T00H AMPIRE 10.1" Industrial Automotiv 1024×600 a-Si TFT-LCD, LCM 262K  
AM-800480N3TZQW-00H AMPIRE 5.0" Industrial Automotiv 800×480 a-Si TFT-LCD, LCM 16.7M  
AM-800480D2TMQW-T02H AMPIRE 8.0" Industrial Automotiv 800×480 LCM,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
AM-1024600L3HMQW-00H AMPIRE 10.1" Industrial Automotiv 1024×600 a-Si TFT-LCD, LCM 262K  
AM-800480BDTZQW-01H AMPIRE 4.3" Industrial Automotiv 800×480 LCM ,   a-Si TFT-LCD 16.2M  
AM-800480N3TZQW-57H AMPIRE 5.0" Industrial Automotiv 800×480 LCM,   a-Si TFT-LCD 262K  
AM-1024600KTMQW-T02H AMPIRE 7.0" Industrial Automotiv 1024×600 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
AM-800480RCTZQW-06H AMPIRE 7.0" Industrial Automotiv 800×480 a-Si TFT-LCD , LCM  262K  
AM-800480BDTZQW-T01H AMPIRE 4.3" Industrial Automotiv 800×480 a-Si TFT-LCD , LCM  16.2M  
AM-800480D1TMQW-A0H AMPIRE 8.0" Industrial Automotiv 800×480 LCM,   a-Si TFT-LCD 262K  
AM-800480N3TZQW-70H AMPIRE 5.0" Industrial Automotiv 800×480 a-Si TFT-LCD, LCM  16.7M  
AM-800600P4TMQW-A1H AMPIRE 8.0" Industrial Automotiv 800×600 a-Si TFT-LCD , LCM  262K  
A070VTN06.1 AUO 7.0" Industrial Automotiv 800×480 LCM,   a-Si TFT-LCD 65K  
COG-VLSHT003-01 BOE 8.0" Industrial Automotiv 1280×720 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
Top